Đứng trong gió cuộn, một mình,
Trên boong tàu biển, lênh đênh bềnh bồng,
Đêm hoang vu, biển mênh mông,
Giữa cơn bão tố, trên không thét gào.
Biển hung hăng cả địa cầu,
Làm sao tìm thấy chốn nào nghỉ ngơi?
Đành chống chọi đến tàn hơi
Sợ cơn đau lại đến khơi ngực này.