Hình hài em rồi sẽ thành tan biến
Ngoài âm thanh và thị giác đàn ông,
Và giờ đây nó thức dậy đau lòng,
Mà giấc ngủ nó vẫn còn nguyên trạng;

Nhưng ôi, hồn bất tử em yểu mạng
Nên sẽ không thành giấc ngủ vĩnh hằng,
Lá sinh ra từ ngọn gió hồng hoang,
Một con sóng không bao giờ thấy bến.