Nữ hoàng có những tình nhân,
Số chàng hiệp sĩ đã sang tay nàng,
Mỗi người ca hát điệu đàng,
Và khen ngợi hết lời nàng kiêu sa.

Nhưng Tình yêu đắng như là
Nó đem đặt giữa tâm hoa của nàng
Khát khao hiệp sĩ sỗ sàng
Ai mà im lặng thì càng cách xa.

Với ai cầu cạnh ngợi ca,
Mặc nhiên nàng chẳng thiết tha trả lời,
Riêng chàng chỉ một lời thôi,
Em tin nàng ấy sẽ rồi chết đi.