Sóng là gái trinh trong vùng biển cả,
Và giọt mưa là con của trời mưa,
Nhưng mà sao với thân thể xinh vừa
Phải em là người mẹ dường đau đớn?

Đêm là mẹ của những vì tinh tú,
Gió là mẹ của bọt nước tung bay-
Thế giới ngập tràn bao vẻ đẹp thay,
Nhưng em phải ở tại nhà ừ nhỉ.