Ngày qua em thấy đủ rồi
Cùng chàng đi giữa đất trời sáng tươi;
Qua đêm đủ cả hai người
Chung vòm tinh tú dưới trời lung linh.

Không mong gom gió vào em
Hay xiềng xích cả một miền biển xanh --
Tình yêu chàng đủ an lành
Thổi thành âm nhạc dỗ dành hồn em.