Khi anh đến vào tháng Tư
Lần đầu tiên ấy kể từ em đây,
Lần đầu ngắm mắt anh say
Như em thấy biển phút giây ban đầu.

Chúng mình đã ở bên nhau
Đến nay là bốn tháng Tư trong đời
Canh màu xanh lá sinh sôi
Trên nhành cây liễu rạc rời đong đưa;

Chợt em quay lại thì vừa
Ngay đôi mắt đục anh đưa trên mình,
Giống như em đã từng nhìn
Trong lần đầu ấy trên miền biển xanh.