Ít hơn mây với gió ngàn,
Ít hơn bọt nước dâng tràn biển khơi,
Ít hơn hồng giữa bão rơi,
Em đây cũng ít bên đời với anh.

Hơn tinh tú mọc trong đêm,
Hơn mưa đổ xuống khắp miền cỏ cây,
Hơn trời với cả đất này
Là anh trong cuộc đời này cho em.