Em yêu khuôn mặt đàn ông và đôi mắt họ,
Em yêu phút giây gió và ánh sáng của em
Em yêu sự thay đổi của hồn em bay bổng
Như chim én bay ở dưới trời đêm.