Đăng ngày 13/03/2022 10:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 15/03/2022 08:44, số lượt xem: 90

Người cần lời yêu thương,
Như cây đào cần chút mưa xuân.
Sương gió ngót lục tuần!

Hà Nội, 2021