Chàng voi Phi châu trẻ tuổi,
Đang tự dội nước ào ào.

Vừa rửa đầu và tai sạch -
Trong máng chả còn giọt nào.

Đối với anh voi chân chính
Một con sông nhỏ mới vừa.

Thôi làm ơn
Cất máng giúp,
Cho xin
Cái đài phun mưa!