Tháng tư, tháng tư đã đến!
Ngoài sân nước rỏ rộn ràng,
Chảy róc rách trên đồng cỏ,
Và đọng vũng trên đường làng.
Sau một mùa đông băng giá
Kiến lại lũ lượt xếp hàng.
Chậm rãi đạp trên cành mục
Gấu nâu ngái ngủ rời hang.
Hoa xuyên tuyết tưng bừng nở,
Và chim ríu rít ca vang.