Tháng tám vào mùa thu hoạch
Hoa trái chín mọng trên cây.
Sau bao nhọc nhằn vất vả
Nông dân hưởng niềm vui này.
Mặt trời trên cao soi sáng
Đồng ruộng thẳng cánh cò bay.
Hướng dương khô dần dưới nắng
Chứa những hạt đen thật đầy.