Lừa than vãn cùng voi:
- Khốn khổ cái thân tôi
Người đời thường đồn đại
Tai lừa dài quá thôi...
Thực ra tai của bác
Còn to hơn tai tôi!

Voi thong thả trả lời:
- Người đời đồn đúng đấy
Tai chúng tớ có dài
Nhưng không mọc vểnh lên
Khoe khoang như tai cậu


Nguồn: Bài ca quả sồi (thơ), X. Mácsắc, NXB Kim đồng, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)