– Sẻ ăn trưa ở đâu?
– Ở trong vườn bách thú

Bữa trưa tớ mở đầu
Ở trong lồng sư tử

Lót dạ chỗ cáo nhỏ.
Nhà hải tượng – nước thôi.

Ăn cà rốt cùng voi
Cùng sếu ăn hạt mạch

Qua nhà anh tê giác
Thêm hạt tấm thôi mà

Cănguru mở tiệc
Ớ sẵn lòng tham gia

Gấu lông xù chiêu đãi
Cũng gọi tớ lại nhà.

Riêng cá sấu răng nhọn
Suýt cho tớ ra ma.