Này kim, này kim
Vừa xinh, vừa sắc
Đừng đâm tay em
May quần em mặc!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)