Ở làng kia có chuyện thế này:
Một lần đi dạo
Một nhà thông thái không may
Chui vào bụi gai, rách áo

Nhưng vì thông thái, ông ta
Không hề than trách
Chỉ chui vào bụi gai khác, thành ra
Áo lại rách


Nguồn: Góc trời tuổi thơ (Tập thơ viết cho thiếu nhi của nhiều tác giả thế giới), Thái Bá Tân dịch, NXB Lao động, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)