Mưa chỉ vừa mới bắt đầu,
Gió đã mang mây đi mất,
Những giọt lửa còn sót lại
Long lanh trên cành bạch dương.

Xuân mới về nên chưa kịp
Thay màu áo mới xanh non.
Từng giọt, giọt ánh sáng tròn
Lấp lánh từ chân lên ngọn.