Ngày xưa có chiếc trống
rỗng ruột và kêu to
Một hôm anh chàng rỗng
Cùng với kèn chuyện trò:

- Bạn kèn thân mến ạ
Số phận bạn sướng sao
Người ta thổi vào cậu
Cứ như hôn, ngọt ngào

Còn anh chàng đánh trống
Chẳng cho tớ yên nào
Cứ cầm dùi nện khoẻ
Trên mặt tớ, đau sao

Kèn bèn trả lời trống:
- Số chúng mình khác nhau
Dù ta đi bên cạnh
Trước đội ngũ dẫn đầu

Cậu ấm nên tự trách
Vì cái tội quen thân
Chờ có gậy điều khiển
Mới động tay, động chân


Nguồn: Bài ca quả sồi (thơ), X. Mácsắc, NXB Kim đồng, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)