Bảng cửu chương
Thật dễ thương
Dù tất cả đổi thay thay đổi
Cũng không bao giờ sai
Và hai lần hai
Nhất định thế nào cũng bốn


Nguồn: Chú chuột ngốc nghếch, NXB Kim Đồng, 1986.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)