Ô kìa, gấu kìa, gấu đấy!
Ai muốn xem thì đến đây?

Các cậu đến chơi nhà gấu,
Ném cho xin chiếc bánh này.

Gấu xin, gấu chờ đợi đấy,
Miệng há rộng đến th ế nào.

Sang phải chút đi! Sang trái!
Các cậu vụng về thế sao!

Mãi mới trúng vào miệng gấu!
Bánh ngọt như mật ong ngào!

Được ăn quà rồi chúng tớ
Diễn xiếc các bạn xem nào.

Gấu ơi, lộn cuộn tròn nhé!
Gấu ơi, giờ hãy cúi chào!