Tớ bảnh trai ra phết nhỉ?
Y hệt cái bao căng phồng.

Nhớ ngày dọc ngang trên biển
Tớ vượt tàu thuỷ dễ không.

Giờ lặng lẽ trong vườn thú
Ao nhỏ tớ bơi lòng vòng.