Này, đừng đứng gần tôi như vậy
Tôi không là mèo, mà hổ con, nhớ lấy!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)