“Xin đừng lại gần chuồng!”
Tấm biển xinh nhắc nhở.

Các bạn đừng tin nhé
Tớ hiền nhất đời mà.

Vì sao tớ bị nhốt,
Mãi tớ chẳng hiểu ra.