Cái Ngủ, cái Ngáp lang thang quanh phố ta
Cái Ngủ nhón chân lách qua cửa vào nhà

Nhìn đó
Nhì đây
Nhìn qua cửa sổ
Rồi nói: Ngủ đi,
Nào ngủ đi, cháu nhỏ!

Và những ai biết vâng lời ngủ ngay
Cái Ngáp để yên,
Cái Ngáp chẳng quấy rầy

Còn những ai thức khuya
Lười, chậm chạp
Cái Ngáp bắt phải luôn mồm
Ngáp! Ngáp! Ngáp!


Nguồn: Chú chuột ngốc nghếch, NXB Kim Đồng, 1986.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)