Ba chàng thông minh
trên chiếc nồi bằng đất
Vượt đại dương trong giờ mưa gió nhất
Nhưng giá mà nồi đất kia
Chắc và dày
Thì chuyện của tôi
Không dừng ở đây


Nguồn: Góc trời tuổi thơ (Tập thơ viết cho thiếu nhi của nhiều tác giả thế giới), Thái Bá Tân dịch, NXB Lao động, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)