Xuân về, nhà lợn đi du xuân
Thực rõ khéo một gia đình hạnh phúc
Rất vui vẻ lợn mẹ cười ụt... ịt
Và bầy con kêu ré ỉ... ì ...i

Con ré to nhất đám bỗng cất lời
Ồ, các anh thân mến của tôi
Mọi lợn lớn đều kêu ụt... ịt
Sao chúng mình cứ ré ỉ... ì... i..?

Các anh nghe tôi nói thử đây
Đâu có kém những con lợn lớn:
Thực khốn khổ! Hắn nghĩ rằng ụt... ịt...
Nhưng chỉ thất thanh rên rỉ ỉ... ì... i...

Từ hôm ấy các chú ngừng chơi nhởi
Không sục trong bùn và bụi bẩn
Bởi thế nên chúng không dám kêu gào
Còn ụt... ịt... như ai thì chẳng được nào

Tôi tặng các em khúc hát, các em yêu
Hãy biết lượng sức mình em nhé!
Nếu không biết nói cười ụt... ịt...
Thì, đừng ngượng ngùng, hãy nói ỉ... ì... i...


Nguồn: Bài ca quả sồi (thơ), X. Mácsắc, NXB Kim đồng, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)