Yêu như em, khiến làm anh run rẩy
Tự hỏi thiên đường nào đã tiêu vong
Huyền thoại nào, anh là kẻ hát rong
Anh có thể gặp em ngày nào đó

Yêu như em, với anh dường bão tố
Anh biết đôi mắt và nụ cười em
Trong vùng tuyệt vời nửa nhớ nửa quên

Yêu như em, khiến làm anh run rẩy
Ngạc nhiên em, anh không tin điều ấy
Mỏi mòn chờ, anh sống giữa tối tăm
Lạc lõng, trái tim tuyệt vọng tím bầm

Yêu như em cho đôi lòng hội tụ
Em thấy tình yêu anh còn lữ thứ
Đời anh thế nào nếu thiếu vắng em
Mọi thứ sao đều trông giống như em