Một ngày nếu có quên em
Trong anh còn lại lời nguyền rủa đêm
Khi trăng khuất bóng bên thềm
Hồn thì trống rỗng mà tim nặng nề

Rồi đêm, em bỗng hiện về
Anh ôm thật chặt môi kề đắm say
Nhưng em là mộng lieu trai
Để anh tan chảy hình hài trong đêm

Đêm về
Anh bỗng như điên...

Tiếng em cười xé đêm đen
Mà anh chẳng biết từ nguyên thuỷ nào
Lặng nghe hy vọng dâng trào
Và long càng thấy dạt dào yêu em

Em như chiếc bóng qua thềm
Và anh như để cho em nói cười
Máu anh dẫu lạnh băng rồi
Tiếng cười em phá tan trời cô miên

Đêm về
Anh bỗng như điên....

Một ngày tan biến hình em
Em đi, anh biết kiếm tìm nơi đâu
Thôi đành ta mất trong nhau
Biết anh sẽ sống kể hầu như điên.

Đêm về
Anh bỗng như điên...


15.11.18