Đó là những trận gió rất lớn trên khắp mặt thế giới.
Những trận gió rất lớn vui mừng trên khắp thế giới không có chỗ phơi chỗ trú.
Không có canh phòng mực thước, như bỏ lại chúng ta những con người rơm rác.
Trong cái nắm rơm rác của gió đi...Ôi! Vâng, những trận gió rất lớn trên khắp bộ mặt của những con người đang sống! đánh hơi màu đỏ, màu lông, đánh hơi ngà voi, và đồ gốm, đánh hơi cả thế giới của mọi sự vật.
Và chạy theo trên những quãng đường lớn của chúng ta những lực sĩ và những nhà thơ.
Đó là những trận gió rất lớn đi tìm trên khắp mọi nẻo đường của thế giới.
Trên khắp mọi sự vật có thể chết đi, trên khắp mọi sự vật có thể nắm bắt được giữa cái thế giới hoàn toàn của sự vật.

Thu hết mọi tiếng chuông thành một sắc áo vàng
Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ
Hoa xứ Phật dặt dìu hương nhập thế
Người giữa đời thổn thức muốn thành sư.
Hữu Thỉnh