Anh muốn được ngồi cùng với em đến sáng
Trong bí ẩn, cách xa cả thù và bạn...
Phạt kẻ có tội! Nhưng sao lại tình yêu
Vây quanh ta sự truy lùng và tức giận?