春夢

洞房昨夜春風起,
遙憶美人湘江水。
枕上片時春夢中,
行進江南數千里。

 

Xuân mộng

Động phòng tạc dạ xuân phong khởi,
Dao ức mỹ nhân Tương giang thuỷ.
Trẩm thượng phiến thì xuân mộng trung,
Hành tận Giang Nam sổ thiên lý.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua trong động phòng gió xuân nổi lên,
Nhớ người đẹp nơi dòng sông Tương xa xôi.
Trong giấc mơ xuân chốc lát trên gối đầu,
Mà đã đi vài ngàn dặm đến Giang Nam.


(Năm 753)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua nằm gió xuân nghe nổi
Nhớ mỹ nhân ở cõi Tương giang
Đầu trên gối, phút mộng vàng
Giang Nam ta đã vượt ngàn dặm qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm qua phòng động gió xuân lay,
Người đẹp dòng Tương nhớ những ngày.
Trong giấc mơ xuân mờ chốc lát,
Mà đi ngàn dặm Giang Nam dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phòng động gió xuân đêm qua,
Nhớ người đẹp chốn sông xa Tương dòng.
Mơ xuân chốc lát giấc nồng,
Giang Nam ngàn dặm vượt sông núi dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đặng Tài

Gió xuân đêm dậy phòng hoa
Tự nhiên nhớ người đẹp và sông Tương
Giấc mơ xuân một thoáng vương
Giang Nam muôn dặm một đường đến nơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua nằm gió xuân nghe nổi
Chạnh nhớ người xinh đẹp bến Tương
Đầu gối trên giường mà phút chốc
Miền Giang Nam tới cách ngàn trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]