韋員外家花樹歌其二

君家兄弟不可當,
列卿御史尚書郎。
朝迴花底恒會客,
花扑玉缸春酒香。

 

Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 2

Quân gia huynh đệ bất khả đương,
Liệt khanh ngự sử thượng thư lang.
Triều hồi hoa để hằng hội khách,
Hoa phác ngọc cang xuân tửu hương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nhà ông anh em ít ai bằng
Quan khanh, Ngự sử, Thượng thư lang
Chầu về bên hoa thường họp khách
Hoa rơi bình ngọc rượu xuân thơm


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà ông, huynh đệ ai bằng
Thượng thư, ngự sử quan khanh tột vời
Chầu về họp khách ngắm chơi
Rượu xuân bình ngọc hoa rơi thơm lừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chẳng đâu bằng anh em nhà chú
Toàn công khanh ngự sử thượng thư
Chầu về hội họp dưới hoa
Ngọc bình hoa chạm, ngát toà rượu xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đâu sánh cho bằng huynh đệ ông
Thượng thư ngự sử tướng khanh dòng.
Triều về tụ dưới giàn hoa họp
hoa chạm ngọc bình rượu toả hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ông huynh đệ ít ai đương,
Ngự sử thượng thư tể tướng thường,
Hợi tụ dưới hoa chầu họp khách,
Hoa rơi bình ngọc rượu thơm hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời