韋員外家花樹歌其一

今年花似去年好。
去年人到今年老。
始知人老不如花。
可惜落花君莫掃。

 

Vi viên ngoại gia hoa thụ ca kỳ 1

Kim niên hoa tự khứ niên hảo.
Khứ niên nhân đáo kim niên lão.
Thuỷ tri nhân lão bất như hoa.
Khả tích lạc hoa quân mạc tảo.

 

Dịch nghĩa

Năm nay hoa đẹp như năm trước,
Nhưng người năm ngoái đến đây thì nay đã già.
Mới biết rằng người già khác với hoa,
Đáng tiếc cho hoa rơi, xin ông đừng quét đi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Năm nay hoa đẹp giống năm trước
Người tới năm xưa nay già hết
Mới hay người già không như hoa
Đáng tiếc hoa rơi bác chớ quét


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hoa năm nay đẹp tựa năm qua,
Năm rồi người đến, nay đã già.
Mới biết người già khác hoa nọ,
Tiếc hoa rơi, bác chớ quét nha!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Hoa xưa đẹp tựa năm nay,
Mà người xưa đến, năm nay đã già.
Biết già chẳng được như hoa,
Nên tiếc hoa rụng, chớ mà quét đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa năm nay đẹp như năm ngoái
Người năm qua nay ngó thêm già
Mới hay người khác loài hoa
Thương hoa xin chớ quét qua hoa tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm nay hoa đẹp tựa năm qua
Người cũ, năm nay cũng đã già
Mới biết người, hoa đâu có giống
Hoa tàn đừng quét tủi lòng hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Năm nay năm trước đẹp hoa tươi
Người đến năm qua nay lão rồi.
Mới biết người già hoa khác hẳn
Xin đừng quét bỏ, tiếc hoa rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa đẹp năm nay tựa thuở xưa,
Người năm ngoái đến nay già nua.
Mới hay người khác hoa già lão,
Đáng tiếc cho hoa đừng quét xua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm trước hoa đẹp như nay,
Nhưng người năm ngoái đến đây đã già.
Mới hay người già khác hoa,
Hoa rơi đáng tiếc chớ mà quét đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời