武威春暮,聞宇文判官西使還,已到晉昌

岸雨過城頭,
黃鸝上戍樓。
塞北飄客淚,
邊柳掛鄉愁。
白髮悲明鏡,
青春換敝裘。
君從萬里使,
聞已到瓜州。

 

Vũ Uy xuân mộ, văn Vũ Văn phán quan tây sứ hoàn, dĩ đáo Tấn Xương

Ngạn vũ quá thành đầu,
Hoàng ly thượng thú lâu.
Tái bắc phiêu khách lệ,
Biên liễu quải hương sầu.
Bạch phát bi minh kính,
Thanh xuân hoán tệ cừu.
Quân tòng vạn lý sứ,
Văn dĩ đáo Qua Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Mưa bụi mặt thành ướt
Vút lâu thuý bóng oanh
Ải biên khách rơi lệ
Sầu ải liễu nghiêng cành
Tóc trắng hờn gương sáng
Áo sờn đổi tuổi xanh
Anh theo sứ vạn dặm
Về đến Qua Châu chăng


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Mưa bay lất phất mặt thành
Vụt lên lầu thú bóng oanh chập chờn
Ải xa hoa ứa lệ hờn
Ven biên tơ liễu quạnh buồn nhớ quê
Đài gương tóc bạc ủ ê
Áo cừu thay lúc xuân về tả tơi
Ông đi muôn dặm sứ trời
Nghe tin về tới đâu ngoài Qua Châu


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa bụi lất phất ướt thành,
Chập chờn lầu thuý bóng oanh bay vờn.
Ải biên khách rơi lệ hờn,
Ải biên cành liễu treo hương quê sầu,
Tóc trắng hờn gương sáng mầu,
Áo cừu sờn rách đổi đầu tuổi xanh.
Anh theo sứ vạn dặm nhanh,
Nghe tin về đến gần thành Qua Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu thành lất phất bụi mưa,
Vút lên lầu thú oanh đùa tầng không.
Ải xa lệ khách ròng ròng,
La đà biên liễu nặng lòng sầu quê.
Xuân tàn áo rách tái tê,
Đài gương trông lại ê chề tóc vôi.
Sứ trời ngàn dặm xa xôi,
Qua Châu về đến bồi hồi ngóng tin.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời