Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: biên tái (187)

Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2012 15:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/01/2014 23:09

武威送劉判官赴磧西行軍

火山五月行人少,
看君馬去疾如鳥。
都護行營太白西,
角聲一動胡天曉。

 

Vũ Uy tống Lưu phán quan phó Thích Tây hành quân

Hoả sơn ngũ nguyệt hành nhân thiểu,
Khán quân mã khứ tật như điểu.
Đô hộ hành dinh Thái Bạch tây,
Giốc thanh nhất động Hồ thiên hiểu.

 

Dịch nghĩa

Núi lửa tháng năm ít người qua lại,
Nhìn theo ngựa của ông phóng nhanh như quạ.
Hành dinh của quan đô hộ đóng ở phía tây núi Thái Bạch,
Một tiếng tù và vang động bầu trới buổi sáng đất Hồ.


(Năm 751)

Vũ Uy nay là huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc. Thích Tây: tên sa mạc Hà Thuận 哈順, nằm giữa Đôn Hoàng 敦煌 và Hà Mật 哈密.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Núi lửa tháng năm người đi thưa
Ngựa anh dồn vó tựa chim vù
Hành dinh đô hộ tây Thái Bạch
Một tiếng còi vang sáng đất Hồ


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Vũ Uy tống Lưu phán quan phó Thích Tây hành quân

--------

Hành quân 行軍 : hành doanh 行營 , chỉ quân doanh 軍營。

Thích Tây hành quân : dinh quân ở Thích Tây .
Tại Vũ Uy tiễn Lưu phán quan đến quân doanh ở Thích Tây ( năm 751 )

Trang : 岑參年譜

Thích Tây : tên sa mạc Hà Thuận 哈顺 , nằm giữa Đôn Hoàng 敦煌 và Hà Mật 哈密.

---------

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi lửa tháng năm ít bóng người
Ngựa ông nhanh tựa quạ trên trời
Dinh quan Đô hộ tây non Thái
Một tiếng tù và vang sớm mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng năm núi lửa ít người qua,
Theo ngựa ông nhanh vút quạ sà.
Đô hộ hành dinh tây Thái Bạch,
Tù và vang động sáng Hồ xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng năm núi lửa người thưa,
Nhìn ông trên ngựa phóng thừa sức nhanh.
Thái Bạch đô hộ dinh thành,
Tù và vang động trời xanh đất Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi lửa tháng năm vắng vẻ thay,
Bóng người trên ngựa tựa chim bay.
Hành dinh đô hộ đầu non Thái,
Còi rúc vang lừng rộn buổi mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời