晚過盤石寺禮鄭和尚

暫詣高僧話,
來尋野寺孤。
岸花藏水碓,
谿竹映風爐。
頂上巢新鵲,
衣中帶舊珠。
談禪未得去,
輟櫂且踟躕。

 

Vãn quá Bàn Thạch tự lễ Trịnh hoà thượng

Tạm nghệ cao tăng thoại,
Lai tầm dã tự cô.
Ngạn hoa tàng thuỷ đối,
Khê trúc ánh phong lô.
Đính thượng sào tân thước,
Y trung đới cựu châu.
Đàm thiền vị đắc khứ,
Xuyết trạo thả trì trù.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Tạm nghe cao tăng nói
Tìm đến mái chùa trơ
Bờ lau giấu cối đá
Khe trúc dọi phong lô
Trên đầu thước làm ổ
Trong áo có hạt châu
Bàn thiền chưa mãn ý
Giã biệt cứ bồi hồi


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tạm đến nơi cao tăng nói chuyện
Tới ngôi chùa trong huyện chơ vơ
Cối đang giã ẩn trong hoa
Lò hồng lửa ánh tre ngà bên khe
Chim khách mới tổ che trên ngọn
Trong áo đeo đã bợn hạt châu
Chuyện thiền chưa thấm vào đâu
Muốn ngừng vì thế lâu lâu dùng dằng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao tăng nói chuyện tạm nghe,
Tìm đến mái chùa bên khe trơ dòng.
Bờ lau cối đá giấu trong,
Tre ngà dọi ánh lò hồng bên khe.
Trên đầu thước làm ổ che,
Trong áo đeo hạt châu kề thuở xưa.
Luận thiền chưa mãn ý đâu,
Bồi hồi giã biệt mãi lâu mới về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời