送李副使赴磧西官軍

火山六月應更熱,
赤亭道口行人絕。
知君慣度祁連城,
豈能愁見輪台月。
脫鞍暫入酒家壚,
送君萬里西擊胡。
功名只向馬上取,
真是英雄一丈夫。

 

Tống Lý phó sứ phó Thích Tây quan quân

Hoả sơn lục nguyệt ưng cánh nhiệt,
Xích đình đạo khẩu hành nhân tuyệt.
Tri quân quán độ Kỳ Liên thành,
Khởi năng sầu kiến Luân Đài nguyệt.
Thoát yên tạm nhập tửu gia lư,
Tống quân vạn lý tây kích Hồ.
Công danh chỉ hướng mã thượng thủ,
Chân thị anh hùng nhất trượng phu

 

Dịch nghĩa

Núi lửa vào tháng sáu lại càng nóng,
Đường vào nhà mát đỏ không một bóng người.
Biết ông đã quen lên thành Kỳ Liên,
Hẳn sẽ không buồn khi thấy trăng ở Luân Đài.
Rời yên ngựa tạm xuống vào quán rượu,
Tiễn ông đi vạn dặm đánh giặc Hồ.
Công danh chỉ đoạt được trên lưng ngựa,
Ông quả là một người hùng.


Phó sứ là chức quan làm phó cho tiết độ sứ - tư lệnh một vùng chiến thuật. Thích Tây nay trong huyện Duy Ngô Nhĩ trong khu tự trị Tân Cương.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi lửa vào tháng hè càng nóng
Nhà đỏ vào không bóng một người
Kì Liên ông đã quen rồi
Hẳn không buồn dưới Luân Đài trăng cao
Rời yên ngựa cùng vào quán rượu
Uống tiễn ông vạn dặm đánh Hồ
Trên lưng ngựa đoạt công to
Anh hùng đáng mặt ông là trượng phu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi lửa càng nóng tháng hè,
Đường vào nhà mát không nghe tiếng người.
Kỳ Liên ông đã quen rồi,
Không buồn khi thấy Luân Đài trăng cao.
Rời yên quán rượu xuống vào,
Tiễn ông vạn dặm được trao đánh Hồ.
Trên lưng ngựa dựng cơ đồ,
Ông quả là một trượng phu trên đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời