送楊瑗尉南海

不擇南州尉,
高堂有老親。
樓臺重蜃氣,
邑里雜鮫人。
海暗三山雨,
花明五嶺春。
此鄉多寶玉,
慎莫厭清貧。

 

Tống Dương Viện uý Nam Hải

Bất trạch Nam Châu uý,
Cao đường hữu lão thân.
Lâu đài trùng thận khí,
Ấp lý tạp giao nhân.
Hải ám Tam Sơn vũ,
Hoa minh Ngũ Lĩnh xuân.
Thử hương đa bảo ngọc,
Thận mạc yếm thanh bần.

 

Dịch nghĩa

Anh không chọn làm uý huyện Nam Hải
Vì nhà còn có cha mẹ già
Lâu đài như lớp lớp hơi nghêu sò
Lngf xóm ở lẫn lộn người Giao
Biển mù mịt mưa núi Tam Sơn
Hoa rực rỡ mùa xuân Ngũ Lĩnh
Chốn ấy rất nhiều ngọc quý
Hãy cẩn thận, chớ chán cảnh nghèo

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Không chọn uý Nam Hải
Mẹ già thân chửa an
Lâu đài dồn khí lạ
Làng xóm họp dân man
Mưa biển Tam Sơn tối
Hoa xuân Ngũ Lĩnh dàn
Chốn này nhiều ngọc quý
Chớ chán cảnh nghèo nàn


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chẳng chọn uý Nam Hải,
Nhà còn phụ mẫu cần.
Lâu đài hải khí sát,
Làng xóm người Giao gần.
Ngũ Lĩnh hoa xuân rạng,
Tam Sơn mưa biển vần.
Nơi đây nhiều ngọc quý,
Lưu ý chớ khi bần!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chẳng ưa Nam Hải uý đâu,
Vì cha mẹ đã mái đầu bạc phơ.
Lầu như vỏ hến nằm trơ,
Xóm làng ở lẫn bây giờ người Giao.
Mưa Tam Sơn, biển mù cao,
Hoa Xuân Ngũ Lĩnh ngạt ngào thắm tươi.
Chốn này, ngọc quý nhiều nơi,
Giữ gìn, chớ chán cuộc đời nghèo nghe...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không chọn chức Nam Châu huyện uý
Vì trong nhà còn bố mẹ già
Lâu đài phảng phất mùi sò
Xóm làng lẫn lộn xô bồ người Giao
Biển Tam Sơn mưa rào mù mịt
Hoa mùa xuân Ngũ Lĩnh thắm tươi
Nơi đây ngọc quý chào mời
Coi chừng! Chớ có bỏ rơi thanh bần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Một giấc con con cũng hả rồi
Vì thân tóc bạc điểm da mồi
Gác lầu cái thẩn phun ra dáng
Làng mạc nàng giao lẫn mấy người
Cửa bể đen rầm ba núi mát
Ngàn hoa quáng lộn mấy non tươi
Lắng nghe chốn ấy nhiều châu báu
Chớ chống tay co nữa thế cười


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam Hải Anh không chọn uý đâu,
Nhà còn cha mẹ bạc phơ đầu.
Lâu đài lớp lớp nghêu sò khí,
Làng xóm xô bồ lẫn lộn Giao.
Mù mịt Tam Sơn mưa biển núi
Sáng ngời Ngũ Lĩnh hoa khoe mầu.
Rất nhiều ngọc quý còn nơi ấy,
Cẩn thận, cảnh nghèo chớ có sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời