使君席夜送嚴河南赴長水(得時字)

嬌歌急管雜青絲,
銀燭金杯映翠眉。
使君地主能相送,
河尹天明坐莫辭。
春城月出人皆醉,
野戍花深馬去遲。
寄聲報爾山翁道,
今日河南勝昔時。

 

Sứ quân tịch dạ tống Nghiêm Hà Nam phó Trường Thuỷ (đắc “thì” tự)

Kiều ca cấp quản tạp thanh ty,
Ngân chúc kim bôi ánh thuý my.
Sứ quân địa chủ năng tương tống,
Hà doãn thiên minh toạ mạc từ.
Xuân thành nguyệt xuất nhân giai tuý,
Dã thú hoa thâm mã khứ trì.
Ký thanh báo nhĩ sơn ông đạo,
Kim nhật Hà Nam thắng tích thì.

 

Dịch nghĩa

Tiếng ca du dương, tiếng sáo dồn dập, tiếng tơ vang vọng
Đuốc bạc, chén vàng ánh lên chân mày xanh
Sư quân là địa chủ đặt tiệc tương tống
Quan doãn xứ Hà xin đừng từ chối ngồi cho đến sáng
Thành xuân, trăng vừa ló ra, ai ai cũng đều say sưa
Đồn ngoài hoang dã hoa dày đặc ngựa đi chậm
Cho gởi một lời nhắn ông già trên núi
Hà Nam ngày nay hay hơn hồi xưa


Nghiêm Hà Nam: họ Nghiêm làm quan doãn ở Hà Nam được dân yêu mến. Ở thành thị thì mọi người được yên vui, ở chỗ đồn trại nơi thôn dã thì được nhàn hạ, không có trộm cướp. Tuy vậy mà bị giáng chức đi coi huyện Trường Thuỷ. Khi sắp đi, quan thứ sử bản hạt đặt tiệc tiễn, họ Nghiêm cũng vui lòng đến dự tiệc. Triều đình làm điều bất công mà không biết, chỉ có nói với người ẩn cư trong núi cho biết rằng đất Hà Nam được yên trị hơn xưa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hát vang, sáo rộn, nhịp đường tơ
Đuốc bac ly vàng rạng ánh mơ
Chủ hạt sứ quân mời tiễn biệt
Thâu đêm Hà doãn chẳng đành ngơ
Thành xuân trăng mọc, người say khướt
Đồn lính hoa đầy, ngựa thẩn thơ
Xin với sơn ông lời nhắn gởi:
Hà Nam xưa kém hẳn bây giờ


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tơ hòa sáo nhặt hát lâm li,
Đuốc bạc chung vàng lộng thúy mi.
Địa chủ sứ quân mời tiễn biệt,
Đêm thâu Hà doãn mãi ngồi lì.
Thành xuân trăng ló người say khướt,
Đồn lính hoa thâm ngựa chậm rì.
Đạo sĩ trên non, lời nhắn gởi,
Hà Nam nay sánh, trước không bì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Giọng ca tiếng sáo đường tơ
Chén vàng đuốc bạc ánh xa mặt người
Sứ quân tiễn biệt tiệc mời
Suốt đêm Hà doãn ngồi chơi chẳng nài
Thành xuân trăng gió tỉnh say
Đồn quê hoa lá đêm ngày thong dong
Gửi lời nhắn bảo sơn ông
Hà Nam nay đã hanh thông hơn nhiều


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sáo, ca, và tiếng tơ êm,
Chén vàng, đuốc bạc, ánh mềm nét mi.
Sứ quân bày tiễn người đi,
Suốt đêm quan doãn không khi nào rời.
Trăng lên, ai nấy say rồi,
Đồn, hoa đầy ắp, ngựa thời lại, đi.
Nhắn lời đạo sĩ, xin ghi:
Hà Nam nay đã hơn kỳ năm xưa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gái xinh hát sáo đàn phụ hoạ
Đuốc, chén vàng làm loá mi xanh
Sứ quân đãi tiệc trong thành
Họ Nghiêm tới sáng ngồi không muốn rời
Trăng lên cao mọi người say khướt
Đồn nhiều hoa ngựa bước từ từ
Gửi lời quý vị ẩn cư
Hà Nam nay khá hơn xưa rất nhiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ca vang, sáo rộn, tiếng tơ nhanh,
Đuốc bạc, chén vàng ánh mày xanh.
Địa chủ sư quân tiệc tiễn biệt,
Xứ Hà quan doãn từ sao đành.
Thành xuân, trăng ló ra, người say cả,
Đồn lính hoa đầy ngựa chẳng nhanh.
Cho gởi nhắn lời ông lão núi,
Hà Nam xưa kém nay nơi thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ca vang, sáo rộn, tơ nhanh,
Chén vàng đuốc bạc, ánh xanh lên mày.
Sứ quân tiễn biệt tiệc bày,
Xứ Hà quan doãn từ ngay sao đành.
Trăng lên, người say xuân thành,
Hoa đầy đồn lính chẳng nhanh ngựa về.
Cho gởi lời nhắn lão quê,
Hà Nam nay đã hơn về thời xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời