山房春事其一

風恬日煖蕩春光,
戲蝶遊蜂亂入房。
數枝門柳低衣桁,
一片山花落筆床。

 

Sơn phòng xuân sự kỳ 1

Phong điềm nhật noãn đãng xuân quang,
Hí điệp du phong loạn nhập phòng.
Sổ chi môn liễu đê y hành,
Nhất phiến sơn hoa lạc bút sàng.

 

Dịch nghĩa

Gió yên, tiết trời ấm áp, nắng xuân nhảy múa,
Bướm nhởn nhơ, ong lãng đãng bay loạn vào phòng.
Vài cành của cây liễu trồng trước cửa rủ xuống mắc áo,
Một cánh hoa rơi trên cái giá gác bút.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày ấm áp nắng xuân nhảy múa
Bướm nhởn nhơ ong túa vào phòng
Liễu đùa mắc áo bên song
Hoa rơi một cánh vào lòng bút nghiên

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió lành nắng ấm xuân tươi
Nhởn nhơ ong bướm lượn vui vào phòng
Liễu đùa rũ áo trước song
Đâu trên giá bút cánh hồng nhẹ rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió yên trời ấm, nắng xuân tươi,
Ong lãng đãng bay bướm nhởn nhơ.
Cây liễu ngoài song cành rủ áo,
Trên đầu giá bút cánh hoa rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió yên trời ấm xuân tươi,
Ong bay lãng đãng nhởn nhơ bướm vờn.
Liễu ngoài song rủ cành buồn,
Trên đầu giá bút cánh hồng rụng rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời