虢州後亭送李判官使赴晉絳得秋字

西原驛路掛城頭,
客散紅亭雨未收。
君去試看汾水上,
白雲猶似漢時秋?

 

Quắc Châu hậu đình tống Lý phán quan sứ phó Tấn Giáng đắc thu tự

Tây Nguyên dịch lộ quải thành đầu,
Khách tản Hồng Đình vũ vị thâu.
Quân khứ thí khan Phần thuỷ thượng,
Bạch vân do tự Hán thì thu?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cao thẳm bên thành, đường dịch lộ
Hồng Đình khách biệt lúc đương mưa
Sông Phần, nhớ ngắm trên dòng nước
Mây trắng còn như cảnh Hán xưa


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Miền Tây đường trạm vút thành cao
Khách đã ra về mưa vẫn mau
Khi tới sông Phần xin thử ngắm
Chỉ còn mây Hán dưới trời thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đường dịch đầu thành Tây vắt vẻo,
Giang đình tiễn khách lúc mưa giăng.
Nhớ nhìn mây trắng trên Phần Thuỷ,
Có giống mây thu đời Hán chăng?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường Tây Nguyên đầu thành dốc dẫn
Khách đi rồi mưa vẫn còn rơi
Sông Phần tới, ông thử coi
Mùa thu mây trắng như thời Hán xưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Treo cao dịch lộ thẳm bên thành,
Khách biệt Hồng Đình mưa phủ giăng.
Anh tới sông Phần, xin nhớ ngắm,
Có còn mây trắng Hán thu chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thẳm cao dịch lộ đầu thành,
Hồng Đình khách biệt mưa giăng phủ đầy.
Anh tới sông Phần ngắm đây,
Trời thu đời Hán còn mây trắng về?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời