奉和中書舍人賈至早朝大明宮

雞鳴紫陌曙光寒,
鶯囀皇州春色闌。
金闕曉鐘開萬戶,
玉階仙仗擁千官。
花迎劍珮星初落,
柳拂旌旗露未乾。
獨有鳳凰池上客,
陽春一曲和皆難。

 

Phụng hoạ trung thư xá nhân Giả Chí “Tảo triều Đại Minh cung”

Kê minh tử mạch thự quang hàn,
Oanh chuyển hoàng châu xuân sắc lan.
Kim khuyết hiểu chung khai vạn hộ,
Ngọc giai tiên trượng ủng thiên quan.
Hoa nghinh kiếm bội tinh sơ lạc,
Liễu phất tinh kỳ lộ vị can.
Độc hữu Phụng Hoàng trì thượng khách,
Dương xuân” nhất khúc hoạ giai nan.

 

Dịch nghĩa

Tiếng gà gáy ở đường ngoài kinh đô, ánh sáng mai còn lạnh lẽo
Oanh kêu ríu rít trong cung thành, sắc xuân sắp hết
Chuông sớm trong cung điện báo thức muôn nhà dậy mở cửa
Trong điện vua bày nghi trượng đỡ các quan vào chầu
Muôn hoa nghinh đón các quan đeo kiếm chầu, sao dần lặn
Liễu lất phất những lá cờ, sương còn chưa kịp tan
Đơn độc một vị thượng khách ở Phụng Hoàng trì
Làm một bài thơ “Dương xuân”, hoạ theo thật muôn vàn khó khăn


Xem thêm bài Tảo triều Đại Minh cung 早朝大明宮 của Giả Chí. Ngoài ra Vương Duy và Đỗ Phủ cũng có bài hoạ. Giá Chí tự Ấu Lân, theo Huyền Tông hạnh Thục, làm trung thư xá nhân, đến đời Đại Tông làm hữu tán kỵ thường thị. Đại Minh cung là cung điện đời Đường, giờ phía đông huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Canh gà dặm tía nắng vừa lan
Oanh hót thành đô xuân sắp tàn
Đền ngọc chuông mai rền vạn cửa
Thềm son cờ quạt rợp nghìn quan
Hoa chào kiếm bội, sao vừa lặn
Liễu phủ tinh kỳ, móc chửa tan
Ao Phượng Hoàng kia còn một khách
Dương xuân bài hoạ khó muôn vàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Canh gà vừa dứt bình minh rạng
Oanh hót chào xuân thật rộn ràng
Nhà nhà mở cửa hồi chuông giục
Cờ quạt phất phơ trước cửa quan
Hoa cười hé mở sao đà lặn
Liễu rũ tinh kỳ sương chửa tan
Phượng Hoàng ao nọ còn một khách
Dương Xuân bài họa khó vô vàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gà gáy sáng, đường kinh thành lạnh
Oanh véo von xuân cảnh sắp tàn
Nghe chuông mọi cửa mở toang
Trên thềm nghi trượng, ngàn quan đứng chầu
Sao vừa lặn, hoa chào kiếm bội
Liễu đẫm sương, phấp phới tinh kỳ
Một người trên Phụng hoàng trì
“Dương xuân” một khúc, hoạ thì khó khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng gà kinh ngoại, lạnh mai lan,
Oanh hót trong cung xuân sắp tàn,
Chuông sớm muôn nhà ra mở cửa,
Điện vua nghi trượng rợp nghìn quan.
Hoa chào quan kiếm chầu, sao lặn.
Liễu phất lá cờ, sương chửa tan.
Đơn độc Phụng Hoàng trì thượng khách,
“Dương xuân” khó hoạ thơ muôn vàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời