逢入京使

故園東望路漫漫,
雙袖龍鐘淚不乾。
馬上相逢無紙筆,
憑君傳語報平安。

 

Phùng nhập kinh sứ

Cố viên đông vọng lộ man man,
Song tụ long chung lệ bất can.
Mã thượng tương phùng vô chỉ bút,
Bằng quân truyền ngữ báo bình an.

 

Dịch nghĩa

Ngóng về hướng đông nơi quê nhà, đường dài hun hút,
Hai tay áo đầm đìa nước mắt không khô.
Ở trên lưng ngựa gặp nhau, không có sẵn giấy bút,
Nhờ anh gửi lời nhắn tin báo rằng tôi vẫn được bình yên.


(Năm 749)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vườn xưa ngó lại cách muôn vàn,
Tay áo run run lệ chứa chan.
Trên ngựa gặp nhau không giấy bút,
Nhờ anh nhắn lại lão bình an.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hướng về quê cũ, chốn xa,
Long Chung tay áo đã nhoà lệ rơi.
Trên yên, gặp chỉ có lời,
Nhờ huynh thưa lại là tôi yên lành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoảnh phương đông nhớ nhà xa thăm thẳm
Lệ ướt đầm tay áo vẫn chưa khô
Gặp bạn trên lưng ngựa bút đâu giờ?
Xin nhắn giúp rằng tôi bình yên lắm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn xưa hun hút phía trời đông
Thõng áo không khô hạt lệ thầm
Trên ngựa gặp nhau đâu giấy bút
Nhờ anh nhắn lại tớ an lành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Quê nhà đông thấy hút đường xa
Tay áo đầm đìa lệ cứ sa
Trên ngựa gặp nhau không giấy bút
Bình an nhờ bác báo giùm nha

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Đông trông vườn cũ xa đường,
Lệ rơi gậy trúc ướt tràn đôi tay.
Gặp nhau giấy viết không đây,
Cậy người về nói ta rày bình an.


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vườn xưa đông ngóng đường dằng dặc
Tay áo giọt rồng lệ chẳng khan
Gặp gỡ trên yên không giấy bút
Nhờ anh nói giúp vẫn bình an

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Đường trông dặc dặc nẻo quê xa
Tay áo lôi thôi hạt lệ sa
Trên ngựa gặp nhau không giấy bút
Bình an dặn họ bảo người nhà


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Lâm

Phương đông thăm thẳm quê nhà
Áo dầm nước mắt ràn đà hai tay
Giữa đường giấy bút đâu đây
Nhờ ngươi gửi tiếng trên này bình an


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hướng đông hun hút ngóng quê nhà,
Tay áo đầm đìa giọt lệ sa.
Lưng ngựa gặp nhau, không giấy bút,
Nhờ anh lời nhắn tôi an hoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối