逢入京使

故園東望路漫漫,
雙袖龍鐘淚不乾。
馬上相逢無紙筆,
憑君傳語報平安。

 

Phùng nhập kinh sứ

Cố viên đông vọng lộ man man,
Song tụ long chung lệ bất can.
Mã thượng tương phùng vô chỉ bút,
Bằng quân truyền ngữ báo bình an.

 

Dịch nghĩa

Ngóng về hướng đông nơi quê nhà, đường dài hun hút,
Hai tay áo đầm đìa nước mắt không khô.
Ở trên lưng ngựa gặp nhau, không có sẵn giấy bút,
Nhờ anh gửi lời nhắn tin báo rằng tôi vẫn được bình yên.


(Năm 749)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Quê nhà xa tít ngoái trông sang,
Áo thõng hai tay lệ chảy dàn.
Trên ngựa gặp nhau không giấy bút,
Nhờ anh nhắn hộ tớ bình an.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngóng về quê cũ cách sơn xuyên,
Tay áo ướt đầm, lệ triền miên.
Trên ngựa gặp nhau, không giấy bút,
Nhờ bạn nhắn dùm vẫn bình yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Ngóng đường xa, nhớ vườn xưa
Đôi tay áo, thấm lệ thừa khôn khô
Trên lưng ngựa, chẳng cần thư
Nhờ anh nhắn hộ, tôi chừ bình yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thăm thẳm vườn xưa vẫn ngóng trông,
Hai tay áo thơng, lệ ròng ròng.
Gặp nhau trên ngựa, thư khôn viết,
Tôi vẫn bình an, nhắn hộ cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trời đông cách trở quê nhà,
Đầm đìa tay áo mắt nhoà lệ hoen.
Sẵn đâu giấy bút trên yên,
Gặp đây nhờ bác nhắn tin yên lành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Vườn cũ, phương đông đường trải dài,
Đôi tay như trúc, lệ nào vơi!
Gặp nhau trên ngựa đành không viết,
Nhờ báo bình yên, bác giúp tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Quê cũ, đàng đông vút cuối trời,
Hai tay áo thõng, lệ khôn vơi!
Ở trên lưng ngựa nào có bút,
Nhờ bác, bình yên, báo một lời!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Quê nhà, đông ngóng cõi miên man,
Tay áo già dầm, lệ chẳng ngăn.
Trên ngựa gặp nhau không giấy bút,
Nhờ người nhắn giúp vẫn bình an.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Vườn xưa ngoảnh lại xa muôn vàn,
Tay áo già nua lệ chứa chan.
Trên ngựa gặp nhau không giấy bút,
Nhờ người nhắn lại tớ bình an.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đường dài dằng dặc phía quê hương
Tay áo không khô giọt lệ tràn
Trên ngựa gặp nhau không giấy bút
Nhờ ông nói hộ vẫn bình an

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối