涼州館中與諸判官夜集

彎彎月出挂城頭,
城頭月出照涼州。
涼州七里十萬家,
胡人半解彈琵琶。
琵琶一曲腸堪斷,
風蕭蕭兮夜漫漫。
河西幕中多故人,
故人別來三五春。
花門樓前見秋草,
豈能貧賤相看老。
一生大笑能幾回,
斗酒相逢須醉倒。

 

Lương Châu quán trung dữ chư phán quan dạ tập

Loan loan nguyệt xuất quải thành đầu,
Thành đầu nguyệt xuất chiếu Lương Châu.
Lương Châu thất lý thập vạn gia,
Hồ nhân bán giải đàn tỳ bà.
Tỳ bà nhất khúc trường kham đoạn,
Phong tiêu tiêu hề dạ man man,
Hà Tây mạc trung đa cố nhân.
Cố nhân biệt lai tam ngũ xuân.
Hoa môn lâu tiền kiến thu thảo,
Khởi năng bần tiện tương khan lão.
Nhất sinh đại tiếu năng kỷ hồi,
Đẩu tửu tương phùng tu tuý đảo.

 

Dịch nghĩa

Trăng cong cong ló ra treo ở đầu thành,
Trăng ra khỏi đầu thành chiếu khắp Lương Châu.
Lương Châu có bảy xã gồm mười vạn nóc nhà,
Người Hồ một nửa biết chơi đàn tỳ bà.
Tỳ bà mà tấu lên một khúc khó mà không đau lòng,
Gió thổi vù vù chừ đêm dài dằng dặc.
Trong trướng phủ ở Hà Tây này đa phần là bạn cũ,
Bạn cũ vì đã xa nhau ba năm xuân.
Thấy cỏ thu đang vàng úa trong cổng hoa trước lầu,
Há chẳng thấy gặp nhau ai nấy đều đã già nua.
Trong cuộc đời phỏng được bao lần vui cười lớn,
Gặp nhau đây hãy nâng chén rượu uống cho say gục mới thôi nha.


Sầm Tham làm bài này khoảng năm 754 khi làm phán quan cho tiết độ sứ Phong Thường Thanh và rất được họ Phong quý mến.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vầng nguyệt đầu thành lơ lửng treo,
Lên cao tỏ chiếu khắp Lương Châu.
Nơi đây bảy xã, nhà mười vạn,
Hồ chủng đàn tỳ giỏi biết bao.
Một khúc nghe qua đà đứt ruột,
Gió vù vù thổi suốt đêm thâu.
Phủ Hà Tây bạn xưa nhiều lắm,
Đã mấy mùa xuân cách biệt nhau.
Cỏ trước lầu thu vàng héo hắt,
Chẳng già rồi lúc gặp hay sao?
Trong đời đâu mấy lần cười đã,
Nâng chén mà say nghiêng ngả nào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mé đầu thành trăng khum khum ló
Lên khỏi thành chiếu rõ châu Lương
Mười vạn nhà trong bảy làng
Người Hồ một nửa rành chơi đàn tỳ
Tỳ bà tấu khó ghì cảm xúc
Gió vù vù đêm dặc dặc dài
Đa phần bạn cũ Hà Tây
Cũ vì xa cách đã vài ba năm
Thấy cỏ thu vàng trong cổng trước
Gặp nhau nay tuổi tác hết xuân
Trong đời vui được bao lần
Hãy nâng chén uống say nằm mới thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời