Lửa phun cao trên Xích Đình Khẩu
Lớn nhất là mây lửa tháng năm
Khắp non mây lửa giăng giăng
Bay xa ngàn dặm chim không dám gần
Sáng gió Hồ đột nhiên thổi tán
Đến buổi chiều lại tản mạn về
Rừng Thiết Quan quấn vòng vo
Giao Hà bị phủ bụi tro nửa rồi
Phía đông đường xá xa xôi
Mây theo vó ngựa khi rời nơi đây

tửu tận tình do tại