獻封大夫破播仙凱歌其三

鳴笳疊鼓擁回軍,
破國平蕃昔未聞。
丈夫鵲印搖邊月,
大將龍旗掣海雲。

 

Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 3

Minh già điệp cổ ủng hồi quân,
Phá quốc bình Phiên tích vị văn.
Trượng phu thước ấn dao biên nguyệt,
Đại tướng long kỳ xiết hải vân.

 

Dịch nghĩa

Kèn trống vang lừng đón tiếp đoàn quân chiến thắng trở về,
Tiêu diệt nước nhỏ, bình định nước ngoài, từ xưa chưa từng nghe.
Ấn tín của người hùng lung lay cả mặt trăng nơi biên ải,
Cờ hiệu của đại tướng như kéo cả mây biển đi theo.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lui binh, già thổi tưng bừng
Khúc xưa Phá quốc, bình Phiên vắng rồi
Trượng phu chiến tích ngang trời
Cờ rung mây biển một đời tướng quân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vang lừng kèn trống đón quân về
Tiêu diệt nước Phiên trước chẳng nghe.
Ấn tín vua lay trăng cửa aỉ
Hiệu kỳ đại tướng lấp mây che.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kèn trống vang mừng quân chiến thắng
Đại công này xưa vẫn chưa từng
Oai phong trăng cũng mung lung
Tinh kỳ đại tướng vẫy vùng trời mây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kèn trống vang lừng thắng trận về,
Phiên bang bình định chưa từng nghe.
Người hùng ấn tín lay biên ải,
Cờ hiệu tướng quân mây biến che.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kèn trống thắng trận vang lừng,
Phiên bang bình định chưa từng nghe qua.
Người hùng ấn tín tiếng xa,
Cờ hiệu đại tướng mây sà khó che.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời