戲問花門酒家翁

老人七十仍沽酒,
千壺百瓮花門口。
道傍榆莢仍似錢,
摘來沽酒君肯否?

 

Hí vấn Hoa Môn tửu gia ông

Lão nhân thất thập nhưng cô tửu,
Thiên hồ bách úng Hoa Môn khẩu.
Đạo bàng du giáp nhưng tự tiền,
Trích lai cô tửu quân khẳng phủ?

 

Dịch nghĩa

Ông già 70 tuổi vẫn còn đứng bán rượu,
Quán Hoa Môn hàng ngàn bầu, hàng trăm hũ.
Bên đường có những trái du trông giống những xâu tiền,
Nếu tôi hái những xâu tiền này mua rượu, ông chịu không?


Bài này làm năm 751 khi tác giả trên đường tới Lương Châu nhậm chức.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Già bảy mươi vẫn còn bán rượu
Quán Hoa Môn trăm hũ, ngàn bầu
Quả du trông tựa tiền xâu,
Hái vào mua rượu, ông đâu khước từ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông lão bảy mươi còn bán rượu,
Hoa Môn quán có hàng ngàn bầu.
Trái du trông giống xâu tiền cạnh,
Ông chịu lấy tiền rượu một xâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còn bán rượu lão bảy mươi,
Quán Hoa Môn có mười mươi hủ, bầu.
Trái du trông giống tiền xâu,
Nếu hái mua rượu quân hầu chịu không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời