Gượng lên uống rượu non cao,
Nhưng không ai tới rượu nào bày ra.
Xa thương vườn cúc quê nhà,
Chiến trường giờ chắc nở hoa đón chào.