與高適薛據登慈恩寺浮圖

塔勢如湧出,
孤高聳天宮。
登臨出世界,
磴道盤虛空。
突兀壓神州,
崢嶸如鬼工。
四角礙白日,
七層摩蒼穹。
下窺指高鳥,
俯聽聞驚風。
連山若波濤,
奔走似朝東。
青槐夾馳道,
宮觀何玲瓏。
秋色從西來,
蒼然滿關中。
五陵北原上,
萬古青濛濛。
淨理了可悟,
勝因夙所宗。
誓將掛冠去,
覺道資無窮。

 

Dữ Cao Thích, Tiết Cứ đăng Từ Ân tự phù đồ

Tháp thế như dũng xuất,
Cô vân túng thiên cung.
Đăng lâm xuất thế giới,
Đăng đạo bàn hư không.
Đột ngột yểm thần châu,
Tranh vanh như quỷ công.
Tứ giác ngại bạch nhật,
Thất tầng ma thương khung.
Hạ khuy chỉ cao điểu,
Phủ thính văn kinh phong.
Liên sơn nhược ba đào,
Bôn tẩu như triều đông.
Thanh hòe giáp trì đạo,
Cung quán hà linh lung.
Thu sắc tùng tây lai,
Thương nhiên mãn Quan Trung.
Ngũ Lăng bắc nguyên thượng,
Vạn cổ thanh mông mông.
Tĩnh lý liễu khả ngộ,
Thăng nhân túc sở tông.
Thệ tương quải quan khứ,
Giác đạo tư vô cùng.

 

Dịch nghĩa

Thế của ngọn tháp như nhảy vọt lên,
Cao chót vót trơ trọi chọc tầng trời.
Lên đến đấy như ra khỏi thế giới,
Đường đi bậc đá quanh co giữa hư không.
Ngất ngưởng che chở cho Thần châu,
Chênh vênh như do quỷ thần làm ra.
Bốn góc ngăn chặn hết ánh mặt trời,
Bẩy tầng cọ sát khung trời xanh xanh.
Ngó xuống thấy chim bay cao vút,
Cúi đầu nghe được tiếng gió hú rờn rợn.
Núi non liên tiếp như làn sóng,
Cuồn cuộn chảy về phía đông.
Cây hòe xanh kề cận bên đường ngựa đi,
Cung quán thấy chập chùng.
Sắc thu từ phía tây đến,
Màu xanh mênh mông khắp Quan Trung.
Năm Lăng trên cao nguyên phía bắc,
Muôn đời một màu xanh man mác.
Lý lẽ thanh tịnh có thể hiểu được,
Thì thuyết nhân quả là niềm tin của ta.
Thề treo mũ (quan chức) mà đi,
Hiểu được đạo là tài sản không bao giờ hết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chọc trời vươn ngọn tháp
Chót vót ngất thiên cung
Bước lên ngoài thế giới
Đường lượn giữa hư không
Đột ngột che Trung Quốc
Chênh vênh sức Hoá công
Bốn góc ngăn vầng ác
Bảy tầng chạm trời trong
Cúi xuống trông chim liệng
Ngẩng lên ngọn gió rung
Núi liền như sóng bổ
Cuồn cuộn chảy về đông
Hoè xanh bên lối ngựa
Cung quán bóng chen lồng
Miền tây thu bủa tới
Xanh biếc khắp Quan Trung
Ngũ Lăng gò núi Bắc
Xanh muôn thuở mịt mùng
Mới hiểu lẽ thanh tĩnh
Càng mộ đạo Thiền tông
Nguyện thề treo bỏ mũ
Giác ngộ cõi vô cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thế tháp như vươn từ lòng đất
Lẻ loi cao đụng tấp cung trời
Tháp như ra khỏi cõi người
Bậc thang bằng đá chơi vơi cuốn vòng
Nhất Thần châu vì cao chót vót
Chênh vênh như do các thần xây
Chu vi che khuất mặt trời
Bảy tầng cao vút tới mây xanh rì
Từ trên tháp thấy chim lên xuống
Tiếng gió xa cũng lắng nghe ra
Núi non liên tiếp xa xa
Tựa như đợt sóng chạy về phương đông
Cây hoè xanh cạnh đường đi ngựa
Quán xá và cung điện linh lung
Thu từ tây tới lạnh lùng
Màu xanh trải khắp cả vùng Quan Trung
Mộ vua ở Ngũ lăng hướng bắc
Muôn thủa đều xanh tốt mênh mông
Chân lý tịnh, chợt ngộ thông
Vốn là tín ngưỡng trong lòng từ lâu
Từ quan mũ trút khỏi đầu
Vì thông lẽ đạo rất mầu nhiệm cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời